Yayınlar

by admin

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Atila KILIÇARSLAN’ın “Belediye Şirketlerinin Hukuki Statüsü ve Sayıştay Denetimi” kitabı TAP Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Atila KILIÇARSLAN’ın “Belediye Muhasebesi” kitabı Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Sadettin DOĞANYİĞİT’in Seçkin Yayıncılık A.Ş. yayınları arasında 19. Baskı “Açıklamalı İçtihatlı Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” kitabı yayınlanmıştır.

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY’un “Belediyelerde Kamu Zararına Konu Önemli Mali Hususlar ve Sorumluları” kitabı Yetkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Bülent GEÇGEL ‘in  “Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu” kitabı Türkiye Belediyeler Birliği Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Açıklamalı ve İçtihatlı Harcırah Kanunu

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Bülent GEÇGEL ‘in  “Kamusal Denetim Hukukunda Kamu Zararı ve Sayıştayda Hak Arama Yolları” kitabı Onikilevha Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY’un “Kamu Mali Yönetiminde Sayıştay Hukuku” kitabı Yetkin yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY ve Sayıştay Savcımız Sayın Eyüp KIZILKAYA’nın “Kamu Zararı ve Sorumluluk” kitabı Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yayınlanmıştır.

Kamu Zararı ve Sorumluluk

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY, Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Bülent GEÇGEL ve Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Yusuf ÖZ tarafından “Sayıştay Hesap Yargısı” konulu kitap yayınlanmıştır.

Sayıştay Hesap Yargısı

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Atila KILIÇASLAN tarafından “Belediye Şirketleri İçin Genel Muhasebe” kitabı Nobel Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Başdenetçimiz Sayın Coşkun KULGU’nun “Sayıştay Denetimi ve Hesap Yargısı”  başlıklı bölümün yazarlığını yaptığı “Kamuda Denetim” konulu kitap Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Başdenetçimiz Sayın Salih KAN ve Vergi Müfettişi Sayın Tolga KAYA’nın “Belediye Şirketlerinde Giderler, İstisnalar ve Sayıştay Denetimi” kitabı Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Sadettin DOĞANYİĞİT ’in “Belediye Sorunları Rehberi” kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Sadettin DOĞANYİĞİT ’in “Açıklamalı-İçtihatlı-Sorun Çözümlü Belediye Kanunu” kitabı Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmıştır.