Yayınlar

by admin

 

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY tarafından “Kamu Mali Yönetiminde Sayıştay Hukuku” konulu kitap yayınlanmıştır.

 

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY tarafından “Belediyelerde Kamu Zararına Konu Önemli Mali Hususlar ve Sorumluları” konulu kitap yayınlanmıştır.

 

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY ve Sayıştay Savcımız Sayın Eyüp KIZILKAYA tarafından “Kamu Zararı ve Sorumluluk” konulu kitap yayınlanmıştır.

 

Sayıştay Üyemiz Sayın Dr. Mehmet AKSOY, Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Bülent GEÇGEL ve Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Yusuf ÖZ tarafından “Sayıştay Hesap Yargısı” konulu kitap yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Atila KILIÇASLAN tarafından “Belediye Şirketlerinin Hukuki Durumu ve Sayıştay Denetimi” konulu kitap yayınlanmıştır.

Sayıştay Başdenetçimiz Sayın Salih KAN ve Vergi Müfettişi Sayın Tolga KAYA tarafından “Belediye Şirketlerinde Giderler, İstisnalar ve Sayıştay Denetimi” konulu kitap yayınlanmıştır.

Sayıştay Uzman Denetçimiz Sayın Sadettin DOĞANYİĞİT tarafından “Açıklamalı-İçtihatlı-Sorun Çözümlü Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu” konulu kitap yayınlanmıştır.