Mesleki Eğitim

by admin

Sayıştay meslek mensuplarının; verimlilik düzeylerini yükseltmek, gelecekteki görev ve sorumluluklarını daha iyi yerine getirebilmelerini sağlamak için bilgi, deneyim ve becerilerini arttırmayı amaçlayan eğitim çalışmaları yürütülmektedir.

Denetçi Yardımcısı Adayları ve Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Mesleğe yeni başlayan denetçi yardımcısı adayları 2 yıl süren yoğun bir hazırlık eğitimine tabi tutulur. Bu eğitim eğitici denetçiler gözetim ve rehberliğinde gerçekleşir. Dolayısıyla mesleğe yeni başlayan denetçi yardımcısı adayları bu süre içinde Sayıştay bünyesindeki eğitim grubunda görev alırlar.

Hazırlık eğitiminin çerçevesinin şekillendirilmesinde, denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarına çağdaş standartlara uygun denetçi niteliklerinin verilmesi amacı güdülmektedir. Öte yandan, denetçi yardımcılarının eğitim programının uygulanmasında; mesleki ahlak kurallarının benimsetilmesi, ekip içinde çalışma alışkanlığı, disiplini ve sorumluluğu kazandırılması, yazılı ve sözlü iletişim becerilerinin geliştirilmesi özel önem taşıyan konulardır.  

Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları için tasarlanmış olan hazırlık eğitimi, “Oryantasyon Kursu” ve “Temel Mesleki Eğitim” unsurlarından oluşmaktadır.

Oryantasyon programında denetçi yardımcısı adaylarına kuruma kolay adaptasyonunu sağlamak için Sayıştay’ı, mali sistem içindeki yeri, yapısı, işleyişi, işlevleri ve diğer kurumlarla ilişkileri yönünden  tanıtmak; ve ilerde görev alacakları birimleri, sahip olacakları mali ve sosyal haklar ve kurum içi ve dışında uygulayacakları temel davranış ve ahlak kuralları hakkında bilgi vermektir.

Oryantasyona tabi tutulan denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının temel mesleki eğitimleri ise; “Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığına Giriş Sınavı ve Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Yetiştirilme ve Meslek Sınavı Yönetmeliği”ile düzenlenen Yetiştirme ve Meslek Kurslarının yanı sıra söz konusu Yönetmelikte ön görülmeyen bazı nazari ders konularının da eğitim programına  dahil edilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Söz konusu Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenen kurslarda iki öğretim yöntemi uygulanır. Teorik öğretim; derslerin sınıf eğitimi ile verilmesi şeklinde gerçekleşir. Uygulamalı öğretim ise, denetlenen kurumun hesap ve işlemleri üzerinden eğitici denetçiler gözetim ve rehberliğinde bizzat kursiyerler tarafından gerçekleştirilir.

Denetçi yardımcısı adayları yetiştirme kursunu tamamladıktan sonra sınava tabi tutulurlar. Başarılı olan ve adaylığı onanarak denetçi yardımcısı olanlar meslek kursuna katılırlar. Denetçi yardımcısı olanlar alacakları ilave 1 yıllık eğitim sonunda da “meslek sınavı” olarak adlandırılan ikinci bir sınava daha girerler. Bu sınavda başarılı olanlar ise “Sayıştay Denetçisi” olarak atanarak denetçi mührünü almaya hak kazanırlar ve Sayıştay’ın çeşitli birimlerinde görevlendirilirler.

Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi için verilen bu eğitimlerin yanı sıra, mesleğin her aşamasında hizmet içi eğitim ihtiyacını gidermeye yönelik çeşitli eğitim programları da uygulanabilmektedir.