Mali ve Sosyal Haklar

by admin

Sayıştay Denetçilerinin mali ve sosyal hakları genel olarak Devlet Memurları Kanunu, Sayıştay Kanunu ve Hakimler ve Savcılar Kanununda düzenlenmektedir. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ek geçici 1. maddesine göre; Sayıştay meslek mensupları aylık, ödenek, mali, sosyal ve diğer özlük hakları bakımından; kıdem, sınıf ve derecesindeki birinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler.

Yerinde denetimle görevlendirilen denetçiler Harcırah Kanununa tabidirler. Harcırah Kanununun 33. maddesine göre, Türkiye düzeyinde denetim yetkisine haiz bulunan denetçilerimiz, birinci derece kadrolu memurlar için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı kadar gündelik almaktadırlar. Buna ilaveten gündelikleri kadar yatacak yer ücreti de ayrıca ödenebilmektedir.

Sayıştay Denetçileri disiplin ve ceza hukuku yönünden de güvenceli kurallara bağlanmış olup bu konudaki düzenlemeler 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda yer almaktadır.

Sayıştay Denetçileri diğer memurlardan farklı olarak üç yılda değil, iki yılda bir derece almaktadırlar.

Denetçiler denetim amacıyla yurt dışına gönderilebildikleri gibi, yabancı dil eğitimi amacıyla da gönderilebilmektedir. Ayrıca denetçileri, gösterdikleri performans dikkate alınarak meslekleriyle ilgili araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderme olanağı da bulunmaktadır.

Denetçiler, belki mesleğin ilk yıllarında olmasa da, kısa süre sonra lojmanda oturma olanağına kavuşmaktadırlar. Ankara’nın çeşitli semtlerinde bulunan lojmanlar denetçilere görev tahsisli olarak verilmektedir.

Yardımcılık döneminde verilen eğitim, performans denetimi eğitimi, ilerleyen yıllarda yapılan uygulamalar sonucu kazanılan deneyim, Sayıştay denetçilerini hem kamu sektöründe, hem de özel sektörde çalışabilecek duruma getirmektedir.

Sayıştay denetçileri 10 yıllık hizmet süresinden sonra ise sınava girerek yeminli mali müşavir olabilme hakkını kazanabilmektedirler.