Makaleler

by admin

Hesap Yargısında Ahizlerin Yeri Bülent GEÇGEL-Sayıştay Uzman Denetçisi (Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Cilt: 26 Sayı:2)

Sayıştayın Yargı Yetkisi, Yargısal Görevinin Niteliği ve Yargı Kolları Arasındaki Yeri Bülent GEÇGEL-Sayıştay Uzman Denetçisi (Sayıştay Dergisi Sayı:93)

Yüksek Denetim Kurumlarının Etik Dışı Davranışla Mücadele Uygulamaları Yaşar UZUN-Sayıştay Uzman Denetçisi (Sayıştay Dergisi Sayı: 115)

Yüksek Denetim Kurumlarında Etik Yönetim Alt Yapı ve Uygulamaları Yaşar UZUN-Sayıştay Uzman Denetçisi (Sayıştay Dergisi Sayı: 109)

Kamu Sektörü Denetiminde Yeni Bir Bakış: Etik Denetimi Yaşar UZUN-Sayıştay Uzman Denetçisi (Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi Cilt: 20 Sayı: 1)