Başkanın Mesajı

by admin

Değerli meslektaşlarımız,

Üyelerimizin gösterdiği teveccühle 2021-2024 dönemi için 3 yıllığına Yönetim Kurulu olarak  SAYDER’in yönetim sorumluluğunu devralmış bulunmaktayız.

Bu dönemde SAYDER Yönetim Kurulu olarak SAYDER’in yönetim sorumluluğunu; temel değerlerimiz olan bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük, geçmişi sahiplenerek geleceğe yön verme, saydamlık ve demokratik hesap verme, işbirliği ve dayanışma, katılımcılık, ihtiyaçlara ve beklentilere duyarlılık, ulusal ve uluslararası işbirliğine açıklık ve hakkaniyet çerçevesinde yerine getireceğiz.

Temel yaklaşımımız; SAYDER Tüzüğünde belirtilen amaçlar kapsamında üyelerimizin mesleki ve kültürel gelişmelerine destek olmak, kamu denetiminin daha verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunmak, üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalar yapmak ve üyelerimiz arasında yardımlaşmayı sağlayarak birlik ve dayanışmayı güçlendirmektir.

Belirtilen bu amaçlara ulaşabilmek adına SAYDER’in kurumsallaşması ve etkin bir çalışma yapılmasının sağlanması öncelikli hedefimiz olacaktır.

Mesleki dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan bir sivil toplum kuruluşu olan SAYDER’in başarısında mensuplarımızın görüş ve önerileri önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, yeni çalışma döneminde yapacağımız faaliyetlerde siz değerli üyelerimizin görüş, öneri ve katkıları bizlere güç katacaktır.

Yeni çalışma döneminin SAYDER’e ve mensuplarımıza hayırlı olmasını dileriz.

 

                                                                                                                                                                                              Ramazan YALÇIN

                                                                                                                                                                                               SAYDER Başkanı