Üye İstatistikleri

Derneğimiz üye sayısı, beşinci yılında 714’e ulaşmıştır.

Üyelerimizden; 548’i halen Kurumumuzda çalışmakta iken 31’i diğer kurumlarda çalışmaktadır. 135 tane üyemiz ise emekli meslek mensubudur.