Organizasyon Şeması

 

YÖNETİM KURULU/ASİL       YÖNETİM KURULU/YEDEK
1 Ramazan YALÇIN   1  
2 Fikret IRMAK   2 İshak ÇÖRTÜK
3 Bora TABER   3 Enes AKAR
4 İsmail Cengiz EREK   4 Recep DOĞAN
5 Cemal YAVUZ   5 Yücel TURHAN
6 Burcu BİTENGÜL      
7 Yusuf ÖZ      
8 Mustafa Doruk KALELİOĞLU      
9 Atilla İNAN      
10 Emrullah PARMAK      
11 Ömer DURAN      
ONUR KURULU/ASİL     ONUR KURULU/YEDEK
1 Ahmet OKUR   1 Abdullah ŞİMŞEK
2 Nükrettin PARLAK   2 Veysel TEPE
3 Turgut AŞÇI   3 Adem KAMALI
4 Yaşar UZUN      
5 Nuray YILMAZ      
DENETİM KURULU/ASİL     DENETİM KURULU/YEDEK
1 Ramazan SELEK   1 Yusuf CUMHUR
2 Cuma YILMAZ   2 Ahmet TANER
3 Süleyman AĞMAZ   3 Adem GÜLSEVER