Denetim Alanı

by admin

GENEL BÜTÇELİ KAMU İDARELERİ

1) Cumhurbaşkanlığı*
2) Başbakanlık
3) Anayasa Mahkemesi
4) Yargıtay
5) Danıştay
6) Adalet Bakanlığı
7) Millî Savunma Bakanlığı
8) İçişleri Bakanlığı
9) Dışişleri Bakanlığı
10) Maliye Bakanlığı
11) Millî Eğitim Bakanlığı
12) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
13) Sağlık Bakanlığı
14) Ulaştırma Bakanlığı
15) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
16) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
17) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
18) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
19) Kültür ve Turizm Bakanlığı
20) Çevre ve Orman Bakanlığı
21) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
22) Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
23) Jandarma Genel Komutanlığı
24) Sahil Güvenlik Komutanlığı
25) Emniyet Genel Müdürlüğü
26) Diyanet İşleri Başkanlığı
27) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
28) Hazine Müsteşarlığı
29) Dış Ticaret Müsteşarlığı
30) Gümrük Müsteşarlığı
31) Denizcilik Müsteşarlığı
32) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
33) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu*
34) Devlet Personel Başkanlığı
35) Özürlüler İdaresi Başkanlığı
36) Türkiye İstatistik Kurumu
37) Gelir İdaresi Başkanlığı
38) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
39) Karayolları Genel Müdürlüğü
40) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
41) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
42) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
43) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
44) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
45) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
46) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
47) Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
48) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU VE  ÜNİVERSİTELER 

1) Yükseköğretim Kurulu
2) Üniversiteler (68)
 

B) ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER

1) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi*
2) Savunma Sanayi Müsteşarlığı*
3) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
4) Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü*
5) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu*
6) Türkiye Bilimler Akademisi*
7) Türkiye Adalet Akademisi*
8) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu*
9) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
10) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
11) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
12) Vakıflar Genel Müdürlüğü
13) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
14) Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü*
15) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü*
16) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
17) Türk Akreditasyon Kurumu*
18) Türk Standartları Enstitüsü*
19) Millî Prodüktivite Merkezi*
20) Türk Patent Enstitüsü*
21) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü*
22) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu*
23) Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı*
24) İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi*
25) Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı
26) Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı*
27) GAP Bölge Kalkınma İdaresi *
28) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
29) Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
30) Orman Genel Müdürlüğü


DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu*
2) Telekomünikasyon Kurumu*
3) Sermaye Piyasası Kurulu*
4) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu*
5) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu*
6) Kamu İhale Kurumu*
7) Rekabet Kurumu*
8) Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu*
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1) Sosyal Güvenlik Kurumu
2) Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü*
 

MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ KAPSAMINDAKİ İDARELER
1) Belediyeler
2) Özel İdareler
3) Belediye ve il özel idarelere bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler*
 

DÖNER SERMAYELER

Döner sermayeler üzerindeki Sayıştay denetimi mevcut hali ile devam edecektir. Ancak, 5018 Sayılı kanunun Geçici 11. madde ile 31.12.2007 tarihine kadar tasfiye edilecektir. Ancak 01.01.2006 itibariyle döner sermayeler ilgili kurumun bütçesi ile birlikte denetlenmeye başlanacaktır.